Czy po zmianie sprzedawcy wzrośnie wysokość opłat dystrybucyjnych?